„Sousedský“ spor o hranici mezi pozemky

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Jakkoliv jsou vlastnická práva ke všem pozemkům evidována prostřednictvím veřejného, každému přístupného, seznamu – katastru nemovitostí – v podobě parcelní evidence, není tímto v žádném případě jednou pro vždy předejito vzniku sporů vzájemně sousedících vlastníků pozemků o konkrétním průběhu hranic mezi pozemky jimi vlastněnými.
Source: e-pravo
„Sousedský“ spor o hranici mezi pozemky