Právní aspekty památných stromů

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

Vážení čtenáři a milé čtenářky, staré stromy a posvátné háje jako symboly kultu byly uctívány, a proto též silně chráněny od nepaměti.[1] Spisovatel Karel Čapek kdysi čtenářům sdělil, že by byl rád, kdyby jeho články a knihy lidé rádi četli i při bolesti zubů. Autor následujícího článku si tak vysoký a ušlechtilý cíl neklade, ostatně jako takřka žádný soudný autor píšící o veřejném právu, nicméně alespoň částečně doufám, že jsem nenapsal článek zcela suchopárný.
Source: e-pravo
Právní aspekty památných stromů