| Využití automatického přepisu řeči do textu v praxi

S připravovaným projektem ozvučení civilních jednacích síní je třeba diskutovat problematiku protokolace, která bude při zvukovém záznamu civilního jednání hrát podstatnou roli.
Source: pravni prostor
| Využití automatického přepisu řeči do textu v praxi