Spoluvlastnictví družstevního podílu – Vztah mezi spoluvlastníky družstevního podílu a družstvem v případě vyloučení spoluvlastnictví stanovami (dle § 597 ZOK)

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOd jinud

V současné době se celá řada osob (nejen advokátů) setkala s problematikou vztahu mezi bytovým družstvem a spoluvlastníky družstevního podílu v případě, kdy stanovy vylučují spoluvlastnictví družstevního podílu ve smyslu § 597 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Bohužel není dostupná žádná relevantní literatura a ani judikatura týkající se takových případů, která by věcně řešila tento zjevný rozpor mezi vyloučením spoluvlastnictví dle stanov (ve smyslu § 597 ZOK) a právním faktem vzniku a existence takového spoluvlastnictví rozhodnutím soudu v dědickém řízení[1].
Source: e-pravo
Spoluvlastnictví družstevního podílu – Vztah mezi spoluvlastníky družstevního podílu a družstvem v případě vyloučení spoluvlastnictví stanovami (dle § 597 ZOK)