Prodej pozemků Lanškroun – Dolní Třešňovec

Aktuální stav:

Pozemek o výměře 2030 m2 byl prodán. Nadále je tedy k dispozici pozemek o výměře 2539 m2.

Prodejní cena 1050,-Kč/m2.

Stav katastru nemovitostí po prodeji části nabízených pozemků

Pozemek je zasíťován – kanalizace, vodovod, elektro a plyn.

Cena za pozemek: 2.665.950,-Kč

Stavební pozemek Lanškroun – Dolní Třešňovec
Stavební pozemek Lanškroun – Dolní Třešňovec
Stavební pozemek Lanškroun – Dolní Třešňovec

Pro případné zájemce o pozemek menší jsou připraveny dvě varianty rozdělení stávajícího pozemku. U obou variant platí, že pozemky jsou prodávány zasíťované s neměnnou cenou 1050,-Kč/m2. Cena je vždy včetně všech poplatků. Cena neobsahuje zákonnou povinnost kupujícího – daň z nabytí nemovitých věcí.

Varianta dělení pozemku

 

 

Varianta dělení pozemku

 

Případné bližší informace na telefonním čísle 603 413 827 nebo e-mail jan.dusek@re-max.cz.

 


Původní příspěvek

Nabízím k prodeji dva zasíťované pozemky o výměrách 2320 m2 a 2539 m2 pro výstavbu v Lanškrouně – Dolním Třešňovci.  K dispozici je pro případného zájemce i pozemek nerozdělený o celkové výměře 4859 m2.

Pozemky jsou rozděleny geometrickým plánem přičemž každý z pozemků má, případně bude mít konce června letošního  roku (2017), na hranicích kompletní inženýrské sítě – kanalizaci, vodovod, přípojku elektro a přípojku plynu. Cena přípojek inženýrských sítí je součástí kupní ceny; veškeré přípojky budou k připojení dostupné na hranici pozemků.

Rozdělení parcel není zatím v katastru nemovitostí vyznačeno; v souladu s platnou legislativou bude změna geometrického a polohového určení vyznačena v katastru nemovitostí při zápisu kupní smlouvy.

 

 

Pozemky jsou podle územního plánu v režimu “Plocha smíšená obytná městská” s maximální podlažností objektu 2 + využitelné podkroví.

 

Vymezení zastavitelné plochy ZS4a podle územního plánu (převzato z textové části UP):

Plochu ohraničuje přístupová komunikace k SZŠ, koridor návrhové místní komunikace ZDk8a; plocha navazuje na zastavěné území na Třešňovecké ulici.

 • podmínkou využití plochy je respektovat stávající zeleň v trojúhelníku nad řadovými garážemi a podél přístupové komunikace k SZŠ;
 • max. podlažnost objektů 2 NP + využité podkroví;

Plochy smíšené obytné – městské – SM (převzato z textové části UP).

Hlavní využití:

– polyfunkční využití s převažujícím zastoupením bydlení a obslužné sféry místního a nadmístního (městského i regionálního) významu

Přípustné využití:

 • pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných a bytových domech
 • pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních – vše místního, celoměstského a nadmístního významu
 • pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
 • pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality
 • pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

Podmíněně přípustné využití:

 • pozemky, stavby a zařízení výroby (charakteru drobná a řemeslná výroba) a výrobních služeb, pokud svým charakterem a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru
 • pozemky, stavby a zařízení veřejné dopravní infrastruktury celoměstského významu (zejména parkoviště, hromadné garáže a parkovací domy) pod podmínkou souladu jejich umístění s oborovou celoměstskou koncepcí a pokud nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru
 • sběrná místa pro krátkodobá soustředění a roztřídění odpadu pod podmínkou hygienické a estetické nezávadnosti provozu a pokud nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru

Nepřípustné využití:

 • pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování charakteru – těžký a lehký průmysl, zemědělská výroba, skladování (skladovací areály)
 • nové stavby pro obchodní prodej s jednotlivou prodejní plochou přesahující 1000m2
 • pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot
 • řadové garáže (s výjimkou stávajících po dobu jejich životnosti)
 • další stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, snižují kvalitu okolního prostředí, zvyšují dopravní zátěž v území nepřípustnou míru, nemohou uspokojit potřeby parkování svých návštěvníků v rámci vlastních pozemků nebo na veřejných parkovištích

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

 • novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a výškovou hladinu okolní zástavby, návrhy staveb budou posuzovány, zejména s ohledem na nezvyšování intenzity zástavby pozemků a nenarušení architektonické sourodosti lokality (ve stabilizovaných plochách); odborné odůvodnění návrhu bude požadováno u staveb výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby; podlažnost stávajících objektů bytových domů nelze zvyšovat.

 

Pozemek je z větší části rovinatý mírně se svažující k místní veřejné asfaltové komunikaci ústící na ulici Třešňoveckou. Přistup na pozemky je zajištěn z místních asfaltových komunikací.

Geometrická dispozice pozemku – jeho tvar, rozměry a výškové poměry – poskytuje nadbytek prostoru pro výstavbu např. rozlehlého nízkopodlažního domu typu “bungalov” bez nutnosti nákladných terénních a stavebních úprav spojených se svažitostí pozemku navíc s nadbytkem prostoru kolem budovy pro budoucí okrasnou zahradu poskytující dostatek klidu a soukromí pro Vás a Vaši rodinu.

Lokalita je velice dobře přístupná – centrum města Lanškrouna je vzdáleno 20 minut chůze případně 5 minut jízdy autem. Jedná se o velice klidné místo, v blízkosti je např. Arboretum Střední zemědělské školy.

 

Mapa širších vztahů

Kupní cena za pozemky je 1050,-Kč/m2.  Součástí pozemků jsou veškeré inženýrské sítě dostupné na jejich hranicích. Kupní cena obsahuje veškeré poplatky spojené  s převodem, právní služby a služby realitní kanceláře.

Pozemek 1:            2320 m2 ……….. 2.436.000,- Kč za pozemek

Pozemek 2:           2539 m2 …………2.665.950,- Kč za pozemek

V součinnosti se spolehlivým hypotečním makléřem jsem schopen Vám zajistit financování kupní ceny.

Nepochybuji o tom, že se jedná o velice zajímavou nabídku – takřka rovinatý a zasíťovaný pozemek této velikosti v Lanškrouně již dlouho nebyl, a jak se zdá, ani nebude k prodeji. Proto neváhejte a volejte již dnes – plocha Zeměkoule je více či méně neměnná a využití územními plány a inženýrskými sítěmi podmíněné.

V případě, že máte zájem o jakékoliv informace k nabízeným pozemkům můžete mne  kontaktovat na telefonním čísle  +420 603 413 827  případně prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře nebo e-mailem.

 


AKTUALNÍ  INFORMACE:

11.4.2017

Výstavba inženýrských sítí probíhá přesně podle harmonogramu v souladu se schválenou stavební dokumentací. Výsledkem bude přípojovací bod na hranici pozemku – vše v nabídkové kupní ceně.

 

18.5.2017

Dnešní luxusní ráno na již zasíťovaných pozemcích….

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Předmět

  Vaše zpráva

  Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a zpracováním osobních údajů prostřednictvím této webové stránky.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..