10 otázek pro … Markétu Cvrčkovou

Advokátka Mgr. Ing. Markéta Cvrčková, partnerka Taylor Wessing Česká republika, je členkou týmu Real Estate a specializuje se na právo nemovitostí, nájemní právo a smluvní právo. Pracuje zejména pro klienty ze sektoru developmentu a retailu, kde jim poskytuje poradenství jak v oblasti transakcí, tak v oblasti výstavby a pronajímání budov a veškeré smluvní agendy. Source: e-pravo 10 otázek pro ... Markétu Cvrčkovou
Více

Nahlížení do vazebního spisu

Dle ustanovení § 65 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) mají obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. Source: e-pravo Nahlížení do vazebního spisu
Více