Ve vašich rozvodech vody se nekontrolovatelně množí bakterie Legionella

Řada veřejných budov, škol, obchodních center, koupališť, wellness center či ubytovacích zařízení byla v důsledku koronavirové pandemie nucena pozastavit své fungování a zcela uzavřít. Pro mnohé bakterie žijící v potrubních systémech to znamená zelenou. Source: estav Ve vašich rozvodech vody se nekontrolovatelně množí bakterie Legionella
Více

Novelizace trestních předpisů: posun k modelu vyjednávání o druhu a výši trestu při doznání a důraz na majetkový postih pachatelů trestné činnosti

Dnem 1. 10. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o poměrně významnou novelizaci trestních předpisů, jejímž hlavním, zákonodárcem deklarovaným cílem je zvýšit četnost ukládání peněžitých trestů, a to jak namísto stále dominantního trestu odnětí svobody, tak i vedle jiných trestů...
Více

Ještě k regionálním rozdílům v odměňování

Řada autorů již publikovala komentáře k rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3955/2018 ze dne 20. července 2020, ve kterém se Nejvyšší soud negativně vyjádřil k systému rozdílného regionálního odměňování u celostátně působícího zaměstnavatele. Jeden aspekt věci si však přece jen ještě zaslouží bližší pozornost: Praxe v ostatních evropských státech. Source: e-pravo Ještě k regionálním rozdílům v odměňování
Více

Zrušení superhrubé mzdy. Stát opět ohrožuje nájemníky a výši nájmů

Občanské sdružení majitelů domů v České republice (OSMD) varuje před negativními dopady které na pronajímatele vyplývají z plánovaného zrušení superhrubé mzdy. Pozměňovací návrh premiéra Andreje Babiše na novou výši daní z příjmu po zrušení superhrubé mzdy má podporu v rozpočtovém výboru díky hlasům poslanců ANO a SPD. Připomeňme, že v Babišově návrhu se uvádí, aby zaměstnanci platili daň z příjmu ve výši 15 procent. Pro výdělky nad přibližně 137 tisíc měsíčně má zároveň platit sazba 23 procent....
Více