Články | České právo a informační technologie 2018

Jubilejní desátý ročník konference České právo a informační technologie, pořádané již tradičně Ústavem práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, proběhl v Brně 20. – 21. 9. 2018. Jako obvykle byl program plný zajímavých příspěvků na ne vždy tradiční a ne vždy právní témata. Source: pravni prostor Články | České právo a informační technologie 2018
Více

Články | Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci – část I.

Praktické zkušenosti z exekucí prováděných soudními exekutory ukazují, že ochrana a obrana povinného a třetích osob je stále velmi aktuálním tématem. Pod pojmem třetí osoba se v nauce procesního práva obecně rozumí osoba odlišná od oprávněného a povinného, jejíž věc nebo jiná majetková hodnota byla postižena exekucí, přestože jde o práva nepřipouštějící exekuci.[1] Source: pravni prostor Články | Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci - část I.
Více

Změny v leg. | Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Dne 5. 9. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 193/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Source: pravni prostor Změny v leg. | Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Více

Oceněné vinařství u Valtic se podobou hlásí k antické inspiraci

K antické inspiraci se hlásí autoři architektonického návrhu vinařství Obelisk u Valtic na Břeclavsku. Objekt z kamene, betonu, dubového dřeva, oceli a skla uspěl v soutěži Stavba Jihomoravského kraje. Za rok 2017 se umístil na druhém místě v kategorii průmyslových a technologických staveb. V plném provozu je od letošního května. Další články k tématu:Podivuhodný svět rytíře z Vlastimilu. Nekonvenční architektura a osobitý rukopisNáročná architektura na výstavě. Santiago Calatrava realizuje fantaskní snyLukeš versus Lukeš. Historik architektury a šéf Národního muzea se přou o stopy na opravené...
Více

„Stavebko“ existuje bezmála 250 let. Víme, odkud pochází. Jak dlouho je v ČR?

Stavební spoření tak jak ho známe, v Česku letos slaví čtvrtstoletí existence. Historie tohoto finančního produktu ale sahá mnohem hlouběji, do Anglie v 18. století. Tehdy to ale nebylo stavebko v podobě, jak funguje dnes. Kromě na bydlení se peníze půjčovaly třeba i na podporu podnikání. Za opravdovou kolébku stavebního spoření se pak považuje Německo. Source: estav „Stavebko“ existuje bezmála 250 let. Víme, odkud pochází. Jak dlouho je v ČR?
Více