Zákony o odkladu nájemného pouze přesunují dopady epidemie koronaviru z nájemců na pronajímatele

Zmírnit dopady koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání a bytů mají zákony o odkladech nájmů č. 209/2020 Sb. (týká se bytů) a 210/2020 Sb. (týká se provozoven). Oba byly projednány ve stavu legislativní nouze a jsou účinné od 27. 4. 2020. Podle nich nemohou nájemníci bez příjmů dostat výpověď z nájmu bytu či provozovny, pokud v důsledku epidemie nebudou schopni platit nájemné. Nejdéle však do konce července, respektive června v případě nájemců provozoven. Dlužné nájemné musí splatit...
Více

Jak moc ovlivnil koronavirus (nejen český) automobilový průmysl?

Píšeme na Investujeme.cz: Evropský automobilový průmysl zaznamenal v dubnu nejhorší čísla prodejů nových aut za desítky let. Ztráty sčítají automobilky ve všech zemích EU (a nejen tam). V následujících měsících bude otázkou, jak pandemie a její důsledky ovlivní poptávku po autech. Objevují se však i hlasy, které v aktuální krizi vidí potenciál pro inovace. Více se dočtete v článku „Jak moc ovlivnil koronavirus (nejen český) automobilový průmysl?“ na serveru Investujeme.cz. The po...
Více

Kodaňská školka: Nové v kontextu starého

Mateřská škola je jedna s prvních veřejných budov, se kterou přijdeme ve svém životě do kontaktu. Naše vnímání prostoru a architektury může ovlivnit na celý život. To si architekti dobře uvědomovali. Zároveň před sebou měli výzvu jak zakomponovat poutavý a moderní objekt pro děti mezi původní zástavbu. Podívejte se jak se jim to povedlo! Source: estav Kodaňská školka: Nové v kontextu starého
Více

Sledování osob po skončení trestního stíhání

Článek se zamýšlí nad oprávněností zásahu do soukromí odsouzeného využitím institutu sledování osob a věcí dle § 158d trestního řádu ve vykonávacím stadiu trestního řízení, ke kterému dochází v praxi. Poukazuje přitom na možnosti interpretace stávající právní úpravy a její aplikaci v situaci, kdy sledováním nemají být zjišťovány skutečnosti ohledně (s)páchané trestné činnosti, ale cílem je zjistit poznatky o osobě jako podklad pro rozhodnutí ve vykonávacím stadiu řízení. Source: pravni prostor ...
Více

Dnes končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí, lze odložit

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Vyplývá to z informací Generálního finančního ředitelství. Poplatníci, kteří se dostali v souvislosti s koronavirem do tíživé situace a nemohou daň uhradit v řádném termínu, mohou příslušný finanční úřad požádat o posečkání daně nebo o její úhradu ve splátkách, upozornila finanční správa. Při podání žádosti do 31. července přitom nebudou platit správní poplatek 400 korun. Source: estav Dnes končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí, l...
Více